ຂໍ້ໄດ້ປຽບການລົງທຶນຢູ່ ສປປ ລາວ

ສປປ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ມີການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໄວທີ່ສຸດເຂດໜຶ່ງໃນໂລກ, ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດສະເລ່ຍເຖິງ 7%-8%ຕໍປີ ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ມີສະຖ່ຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ. ໃນຕົ້ນປີ 2013, ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການຄ້າໂລກ (WTO) ແລະ ເຂົ້າເປັນສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ໃນປີ 2015 ຊຶ່ງເປັນເງື່ອນໄຂອັນດີໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດແລະ ການບໍລິການ ຂອງຂົງເຂດອາຊຽນ ທີ່ຈະກາຍເປັນຖານການຜະລິດດຽວ ແລະ ຕະຫຼາດດຽວ. ນອກຈາກນີ້ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າກັບ 42 ປະເທດທົ່ວໂລກ, ລວມທັງ ສະຫະພາບເອີຮົບ (EU) ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ສົ່ງອອກຈາກປະເທດລາວ ສາມາດເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໂລກໃນອັດຕາພາສີທີ່ຕໍ່າ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີກໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີສາຍພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າແບບປົກກະ ຕິ (NTR) ກັບ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ. 
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການພະລັງງານສະອາດ,​ ນອກນຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນໆ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ກັບການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸຜ່ອນໄລຍະເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳເຂົ້າ ວັດຖຸດິບຈາກຕ່າງປະເທດ.  
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການພະລັງງານສະອາດ,​ ນອກນຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນໆ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ກັບການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸຜ່ອນໄລຍະເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳເຂົ້າ ວັດຖຸດິບຈາກຕ່າງປະເທດ.
ສປປ ລາວ ຍັງມີທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເປັນຕົ້ນແຮງງານທີ່ຍັງຢູ່ໃນໄວໜຸ່ມ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະອອກແຮງງານເພື່ອສະໜອງໃຫ້ກັບທຸກຂະແໜງການ ເປັນຕົ້ນຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ. 
ຍ້ອນມີທຳມະຊາດ ທີ່ສວຍສົດງົດງາມ, ຮ່ອງຮ້ອຍປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນາະທຳອັນອຸດົມຮັ່ງມີ, ສັງຄົມທີ່ແວດລ້ອມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ ທີ່ມີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ-ປອດໄພ, ສປປ ລາວ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນສະຖານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເໝາະສົມກັບການດຳລົງຊີວິດອີກດ້ວຍ.

+