ບໍລິສັດ

# ຊື່ບໍລິສັດ ແຮງງານ
1 ບໍລິສັດ ລີວັນ ການຄ້າຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
2 ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຶນ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ
3 ບໍລິສັດ ເດືອນ ສະຫວັນ ຈຳກັດ
4 ບໍລິສັດ ລາວວຽງ ອັດແກັດ ຈຳກັດ
5 ບໍລິສັດ ຢູພີເອວ ລົງທຶນ ຈຳກັດ
6 ບໍລິສັດ ຄວາມຫວັງໃຫ່ມລາວ ຈໍາກັດ 152
7 ບໍລິສັດ ລາວເຫຼິນຫານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
8 ບໍລິສັດ ລາວບືງທາດຫຼວງ ສາງປອດພາສີ ຈຳກັດ
9 ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ລາວບຶງທາດຫຼວງ
10 ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ
11 ບໍລິສັດ ການຄ້າສາກົນອາຊີໃຕ້ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
12 ບໍລິສັດ ເຜິງຊີນຟູ້ເຊິງ (ລາວ) ຈຳກັດ
13 ບໍລິສັດ ລາວເຫິງທົງ ໂອໂຕ ເທຼດດິ້ງ ຈໍາກັດ
14 ບໍລິສັດ ສື້ເສີງ ລົງທຶນພັດທະນາ ຈໍາກັດ
15 ບໍລິສັດ ເໝີຍອີ້ອຸດສາຫະກຳຖົງຖັກ ຈຳກັດ 37
16 ກຸ່ມບໍລິສັດ ໄບໂອສະປຣິງ ຈຳກັດ
17 ບໍລິສັດ ບິດເບດລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ສາຂາ ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ
18 ບໍລິດສັດ ພັດທະນາກະສິກຳລາວ ຊາງຢວນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
19 ບໍລິສັດ ໄທເທັກໂນໂລຢີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 1
20 ບໍລິສັດ ສະບຽງອາຫານ (ລາວ) ຫວາຢວນ ຈໍາກັດ 20
Showing 1 - 20 of 173 items
+