ໂຈະກິດຈະການ

# ຊື່ບໍລິສັດ ເຂດ ສະຖານະ
1 ບໍລິສັດ ນາໂນນລາວ ຈຳກັດ ກວມລວມໄຊເຊດຖາ ໂຈະກິດຈະການ
2 ບໍລິສັດ ຊຽນໂກ ກໍ່ສ້າງ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
3 ບໍລິສັດ ໂນວາບີມ ລາວ ຈຳກັດ ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
4 ບໍລິສັດ ບີພີ ລາວ ຈຳກັດ ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
5 ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງ ພິງຢູນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
6 ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງ ວິສະວະກຳເຄມີ ແຫ່ງຊາດຈີນ ໝາຍເລກ14 (ລາວ) ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
7 ບໍລິສັດ OCNED ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
8 ບໍລິສັດ FWL ທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈຳກັດ ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
9 ບໍລິສັດ ZHUJIANG ຟູຈິ ລິບ ລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
10 ບໍລິສັດ ເຣດ ໂກຣໂບ້ ດີແວວລົບເມັນ ຈຳກັດ ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
11 ບໍລິສັດ Sino Great Wall Investment Lao Sole Co.,Ltd ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
12 ບໍລິສັດ Sino Great Wall Internationnal Engineering Lao Sole Co.,Ltd ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
13 ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ເນັກສ ເລເວວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ດົງໂພສີ ໂຈະກິດຈະການ
14 ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງພັດທະນາທາດຫຼວງ ຈຳກັດ ບຶງທາດຫລວງ ໂຈະກິດຈະການ
15 ບໍລິສັດ Shi Yufei ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ ບຶງທາດຫລວງ ໂຈະກິດຈະການ
16 ບໍລິສັດ ບຶງທາດຫລວງ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ບຶງທາດຫລວງ ໂຈະກິດຈະການ
17 ບໍລິສັດ ລາວສະຫວັນແດນດິນພັດທະນາອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈຳກັດ ບຶງທາດຫລວງ ໂຈະກິດຈະການ
18 ບໍລິສັດ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຝຶກອົບຮົມແຮງງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຂດພັດທະນາ ກວມລວມໄຊເຊດຖາ ໂຈະກິດຈະການ
19 ບໍລິສັດ ສວນສິວໂລຊິດສະຕິກ (ລາວ) ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຂດພັດທະນາ ກວມລວມໄຊເຊດຖາ ໂຈະກິດຈະການ
20 ບໍລິສັດ ລາວບາຍ ຈຳກັດ ເຂດພັດທະນາ ກວມລວມໄຊເຊດຖາ ໂຈະກິດຈະການ
Showing 1 - 20 of 33 items
+