ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ລາວ ຈຳກັດ ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ

   

ບໍລິສັດ ໂຮຢາ ລາວ ຈຳກັດ
📌ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ (((ດ່ວນ)))
📲 Tel: 021 221044, 021 221045
📩 e-mail: hlao.recruit.hr@hoya.com
ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ

+