ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ(((ດ່ວນ))) ບໍລິສັດ ບີເອັມພີ ກາກບອກ(ລາວ) ຈຳກັດ ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ.

   

ບໍລິສັດ ບີເອັມພີ ກາກບອກ(ລາວ) ຈຳກັດ
📌ຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ(((ດ່ວນ)))
📲 Tel: 020 5537 1212 ( Ms. Li BingJie )

+