ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເດີນທາງໄປດຶງດູດການລົງທຶນຢູ່ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ

   

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 03 – 07 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜານມາ, ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ຫົວໜ້າ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ບຶງທາດຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນ ສ. ເກົາຫຼີ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃນເຖິງນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ທ່າແຮງຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດຢູ່ ສປປ ລາວ.

ໃນກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຈຸບັນໃນຍຸກແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດສູນກາງໃນການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນ ກໍ່ຄືພາກພຶ້ນ ຈາກ Land Locked ເປັນ Land links ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ທີ່ເຊື່ອມເອົາປະເທດອາຊຽນ ຜ່ານ ສປປ ລາວ ເຂົ້າສູ່ ສປ ຈີນ ແລະ ໄປສາມາດເດີນທາງຕໍ່ໄປຍັງບັນດາປະເທດເອີຣົບອີກດ້ວຍ. ຈາກທ່າແຮງດັ່ງກ່າວ ມັນໄດ້ດຶງດູດເອົາການລົງທຶນ FDI ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ເວົ້າສະເພາະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດແມ່ນມີຈໍານວນ 22 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເວົ້າສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍປະກອບມີ 5 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.

ໃນໂອກາດທີ່ຄະນະຜູ້ແທນເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ມີໂອກາດພົບປະ ແລະ ລົງຢ້ຽມຢາມບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ອີກຈໍານວນໜຶ່ງການລົງທຶນ

+